top of page

TIỂU ĐƯỜNG

Tỉ lệ người bị tiểu đường trong xã hội ngày càng tăng cao và trẻ hoá. Lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng phù hợp chính là một trong những yếu tố quan trọng để sống chung với bệnh tiểu đường ngày nay.

bottom of page